Aflæsning af vandmålere

De elektroniske vandmålere aflæses hvert år den 30 marts & den 30 september hvorefter opgørelse fremsendes.