Lokal Alarmeringsliste

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

       

Bestyrelsen

     
 Formand & Kasserer  Benny Pedersen 58 54 56 86  urtemosegaard@privat.dk 
 Næstformand  Henning Madsen 24 62 91 40   
 Bestyrelsesmedlem  Per Olsen    
 Bestyrelsesmedlem  Mourits Jensen    
 Vandværks-passer  Kurt Petersen 23 34 50 23   
 Sekretær  Michael Borries  28 94 88 30  
       
       
       
       

Håndværkere og materiel

     
Elektriker  EL Dalmose – Erik  58 18 8016  40 74 48 92
VVS  Sørby VVS – Kim  58 54 50 95  20 42 05 99
Entreprenør  Villy Olsen  30 23 76 09  
El-forsyning      
YouSee(påvisning af kabler)      
Telefon      
Naturgas (påvisning af kabel)      
Naturgas      
Nødstrømsanlæg      
Rendegraver      
Brøndborer      
Teknisk rådgiver      
Vandtankvogne og vanddunke  Kurt Petersen  23 34 50 23  
Afmærkningsmateriel      
Lækageudstyr      
Slamsuger  Villy Olsen  30 23 76 09  
       
Teknisk rådgiver  DVN  98 66 66 66  dvn@dvn.dk
Teknisk rådgiver      
       

Nabovandværker

     
 GimlingeVandværk      
       

Laboratorium

     
 Højvang      

Følsomme forbrugere

     
Sygehus  Slagelse sygehus  58 55 90 00  
Plejehjem      
Ældrecenter      
Skole  Hvilebjergskolen  58 54 51 38  
Børneinstitutioner  Skovbrynet  58 54 56 38  
Dagplejere      
   Sørby børnehave  58 54 51 60  
Institutioner      
   Sørbyhallen  58 54 52 11  
   Sørby Brugs  58 54 50 05