Offentlig Alarmeringsliste

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

       

Offentlige myndigheder

     
Beredskabschef   21 20 71 10  beredskab@slagelse.dk
Brandinspektør    58 57 97 24  
Vice beredskabschef      
       
Beredskabs-tjenesten      
Miljøfarligt affald  Slagelse Genbrugsplads  58 52 36 10  
Kommunens miljøafdeling    23 26 09 45  teknik@slagelse.dk
Fødevareregion      
Analyselaboratorium Eurofins 70 22 42 66  
Beredskabsstyrelsen    58 57 97 24  
Alarmcentralen   112  
Lokalpoliti    58 50 14 48  
Politikontor    114  
       
Slagelse sygehus    58 55 97 62  
Vagtlæge    70 15 07 00  
Falck    70 33 33 11  
Embedslæge-institutionen    72 22 74 46  
Skadestue    70 15 07 08  
Giftlinien    82 12 12 12  
       
Teknisk Forvaltning    58 57 36 00  teknik@slagelse.dk
Vejmyndighed      
       

Information

     
Lokal avis  Sjællandske Slagelse  7245 1400  slagelse.red@sn.dk
   UgeNyt  58 53 32 22  ugenyt@sondagsavisen.dk
Lokal radio  Radioslr  58 52 37 00  studie@radioslr.dk
DR  Regionalen  55 75 34 00  regionalen@dr.dk
Lokal TV  TV Øst  55 36 56 56  redaktionen@tvbeast.dk
DR -TV