Elektroniske vandmålere

 

Det blev i 2012 besluttet, at skifte vandmålerne til elektroniske vandmålere. Når der er opsat en elektronisk vandmåler, kan den aflæses af vandværket.
Herefter skal den enkelte forbruger ikke længere indberette vandforbruget.

Udskiftningen til elektroniske vandmålere er nu afsluttet og alle vandværkets forbrugere har fået de elektroniske vandmålere installeret.