Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 blev afholdt Sørby-Kirkerup vandværk i Sørby forsamlingshus den 29 marts kl. 19.30

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisionsfirma og en revisor

8. Eventuelt