Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020 for Sørby-Kirkerup vandværker.

Ordinær generalforsamling i Sørby-Kirkerup vandværker
Afholdes:

Tirsdag den 16 juni kl. 19.30 på
Kirkerupvej 57, 4200 Slagelse

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for 2019
 4. Godkendelse af budget for 2020
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  Michael Borries (modtager genvalg)
  Henning Hechmann Madsen (modtager genvalg)
  Suppleant
  Rune Kirkeby (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  Søren Mahler Larsen (modtager genvalg)
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 2019 kan ses her.