Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021 for Sørby-Kirkerup vandværker.

Ordinær generalforsamling i Sørby-Kirkerup vandværker
Afholdes:

Tirsdag den 01 juni kl. 19.30 på
Kirkerupvej 57, 4200 Slagelse

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for 2020
 4. Godkendelse af budget for 2021
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  Mouritz Jensen (modtager genvalg)
  Per Olsen (modtager genvalg)
  Benny Pedersen (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  Søren Mahler Larsen (modtager genvalg)
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 2019 kan ses her.