Information

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 for Sørby-Kirkerup vandværk bliver afholdt Tirsdag den 16 juni kl. 19.30 på
Kirkerupvej 57, 4200 Slagelse.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisionsfirma og en revisor.
8. Eventuelt.