Information

Generalforsamling 2018 for Sørby-Kirkerup vandværk bliver afholdt den 20 marts kl. 19.30 i Sørby forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisionsfirma og en revisor.

8. Eventuelt.