Generalforsamling

Generalforsamlingen 2018 for Sørby-Kirkerup vandværker er afholdt.

Ordinær generalforsamling i Sørby-Kirkerup vandværk
Den 20. marts 2018 kl. 19.30 i Sørbymagle forsamlingshus.

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for 2017
 4. Godkendelse af budget for 2018
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  Michael Borries (modtager genvalg)
  Henning Hechmann Madsen (modtager genvalg)
  Suppleant
  Rune Kirkeby (modtager genvalg)
 6. Valg af revisor
  Søren Mahler Larsen (modtager genvalg)
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 2018 kan ses her.